Uradno glasilo e-občina, št. 30/2021

Občina Ribnica na Pohorju

105.
Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica na Pohorju v obdobju januar – marec 2022
106.
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica na Pohorju za leto 2021 (3)

Občina Šentrupert

107.
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šentrupert
108.
Sklep o začasnem financiranju Občine Šentrupert v obdobju januar – marec 2022

Občina Kozje

109.
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse 2022
110.
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 2022
111.
Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2022

Občina Mokronog - Trebelno

112.
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Mokronog-Trebelno
113.
Odlok o spremembi proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2022
114.
Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mokronog-Trebelno za leto 2022

Občina Benedikt

115.
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2022
116.
Odlok o rebalansu II proračuna Občine Benedikt za leto 2021
117.
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju občine Benedikt za leto 2022

Občina Ivančna Gorica

118.
Sklep o pripravi četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ivančna Gorica
119.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«